p e r s b e r i c h t

OPROEP AAN NEDERLANDSE TUINDERS: HELP UW COLLEGA’S UIT DE BRAND

Donderdag 27 april 2016 is een deel van het tuinbouwgebied rondom de stad Ierapetra op Zuid Kreta getroffen door een brand met verregaande gevolgen voor meer dan 500 tuinders en hun families. 650 Kassen zijn geheel of gedeeltelijk verwoest door een brand, die gepaard ging met storm die zelfs pieken had van windkracht 11. Daardoor konden die donderdag blusvliegtuigen niet worden ingezet. Van de 500 families zijn 6 ervan totaal alles kwijt, tot aan machines, auto’s en delen van huizen. Tuinders die niet getroffen zijn door de brand, maar wel direct in de buurt hun kassen hebben, kunnen hun oogst niet meer verkopen, vanwege roetschade en brandsmaak, veroorzaakt door o.a. brandend plastic. De kassen hier zijn meestal nog van hout of anders aluminium en overdekt met plastic. De schade wordt geschat op meer dan € 2.000.000,- Zoals alom bekend bevindt Griekenland zich al jaren in diepe crisis. Kreta is als leverancier van groenten en fruit voor Griekenland weliswaar nog redelijk op de been, maar deze catastrofe is voor dit gebied bijzonder groot. En het menselijk leed idem dito.

De meeste getroffenen zijn weliswaar verzekerd, maar de kans dat zij iets terugkrijgen, niet meer dan 10%, is klein. Dit omdat de eisen die verzekeraars stellen bijna niet zijn op te brengen.

DIT KASSENGEBIED HEEFT NEDERLANDSE ROOTS Dit tuinbouwgebied is eind jaren zestig van de vorige eeuw tot grote ontwikkeling gekomen, dankzij ondermeer de inzet van de Nederlander Paul Kuipers. (zie foto borstbeeld) Hij leerde de tuinders hoe zij met het gebruik van kassen hun productie sterk konden verhogen en de kwaliteit konden verbeteren. Dit heeft het gebied welvaart gebracht. Kreta is een belangrijke factor in de export van Griekenland.

WIE BEN IK? Mijn naam is Dick Ridder. Ik woon en werk hier ruim elf jaar, samen met mijn partner Siemon Boersma, als gastheer van Villa Mertiza, een appartementencomplex in Mirtos, gemeente Ierapetra. Wij hebben eerder het voor elkaar kunnen krijgen om uit Nederland via de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, een brandweerauto te krijgen, die tijdens de brand van donderdag jl. ook is ingezet. Onze gasten hebben destijds € 6.000,- bij elkaar gehaald om brandgevaar te kunnen reduceren. Een deel van dit geld stellen wij nu ter beschikking van de zwaarst getroffenen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat.

WAT IS ER NODIG? Kassen moeten weer worden opgebouwd, zaden en planten opnieuw gekocht, machines en werktuigen aangeschaft. Tevens moeten alle toevoerleidingen van water worden vernieuwd of hersteld.

OPROEP AAN TUINDERS IN NEDERLAND Het zou geweldig zijn als Nederlandse tuinders hun Kretenzische collega’s enigszins uit de brand zouden kunnen halen. Wellicht zijn er coöperaties in tuinbouwgebieden, die kunnen helpen. Maar ook particulieren zijn zeer welkom.

Dick Ridder Mirtos Zuid Kreta

Als u van plan bent deze zwaar getroffen groep tuinders op Kreta te helpen, dan kunt u zaden en/of geld sturen naar: Villa Mertiza Odos Michael Andreopouli 72056 Mirtos Ierápetrá Kreta Griekenland Of via E-mailadres: info@mertiza.com

Mensen die zo ruimhartig zijn geld te willen doneren kunnen dat doen op rekeningnummer: NL46 INGB 0003398460 Ten name van S. W. Boersma óf 

NL79 RABO 0368.1177.07 Ten name van A. Alleblas Onder vermelding van Graid slachtofferhulp. 

Of gebruik Donatie button hier rechts op de pagina.

   Graid, GrAid én GoGoGraid zijn drie Facebook pagina's die de Grieken hulp verlenen daar                   waar zij kunnen. U kunt hier gratis lid van worden zonder enige verplichting.                       Radio of televisiestations met interesse voor foto én videomateriaal kunnen bij mij terecht: Aad Alleblas 06.51795134 óf aalleblas@ziggo.nl

http://www.dreamordonate.nl/5977-help-kretas-groenteteelt

 

    Graid  Een jas voor elke dakloze!

  Graid. De groep voor mensen die de Griekse bevolking        graag wil helpen, zowel in Nederland als op locatie. 

Denk hierbij aan het verzamelen van allerlei soorten spullen: kleding, schoenen, speelgoed, medicijnen, huisraad enz.

Ook kunt u zelf nu al uw steentje bijdragen, op vakantie bijvoorbeeld, door net n beetje extra fooi te geven en misschien wat kleding te doneren aan een kerk of organisatie of aan kennissen aldaar. Inmiddels is er dan ook een stichting Graid (i.o.)

En we weten het, het is een gevecht tegen de klok. We kunnen mensen hier op locatie helpen met medicijnen, voedsel en kleding voor de winter. . Lijst met adressen en telefoon nrs. hulpgoederen Griekenland

op het moment dat de stichting een feit is, zult u dat hier kunnen zien.

En ja er is geld nodig ...... veel geld! en ieder bedrag(je) telt!! doneren kan o.a. via de donatie button.

Elk idee, iedere tip, suggestie of connectie mbt schenkingen, sponsoren, transport, opslag, locale coordinatie of wat dan ook is van harte welkom! Meldt u nu aan! 
Samen staan we sterk en kunnen we echt wat betekenen!
Kleinschalige projecten om de bevolking te helpen zijn ook welkom in onze groep!

LET OP SPECIAL DEALS !!!!!!


BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR IEDEREEN DIE AAN HET VERZAMELEN IS:


Probeer aub zoveel mogelijk alles gescheiden te houden, dus medicijnen, speelgoed, schoolspullen, schoenen, kinderkleding enz apart in doosjes/dozen. 
Als het kan is het handig om aan de buitenkant van de doos te vermelden wat er in zit. Dit scheelt ontzettend veel werk. Als alles als zoveel mogelijk gesorteerd is gaat het allemaal een stuk sneller. Heel erg bedankt!


Er is veel vraag naar:

Baby / Kinderkleding
Baby / Kinderschoenen
Babyspullen in het algemeen 
(potjes, melkpoeder,flessenwarmers etc.)
Speelgoed
School spulletjes
Medicatie (kijk op de lijst)


Let op!!! ga niet zelf medicatie versturen, want dat is niet toe gestaan. geef ook niet zomaar medicatie mee aan een chauffeur zonder alle benodigde papieren.


 

Graid (a coat for every homeless!)

Graid. The group for people who would like to help the Greek population, In the Netherlands or on location.This includes the collection of all kinds of stuff: clothes, shoes, toys, medicines, household goods etc.

Also, you can now do your part, on holiday for example, by just a little extra tip and perhaps some clothes to donate to a church or organization or to acquaintances there. We will be soon a foundation, and of course we can use all help! Interested?

Every idea, every tip, suggestion or connection mbt donations, sponsors, transport, storage, local coordination or whatever is most welcome!?


Sign up now! 

We can help people here on location with medicine, food and clothing for the winter, when the Foundation is a fact, you will be able to see that here.

And yes there is money needed .... a lot of money!

And (yes) any amount counts!! donate through the donation button.

Together we are strong and we can really what do!

Small-scale projects in order to help the population are also welcome in our group!